ПАСОСС - Счетоводство

ПАСОСС - Счетоводство

Desktop

Универсална счетоводна програма, базирана изцяло върху модела за двустранно счетоводно записване Дебит/Кредит. Не е обвързана с конкретна стопанска дейност и не налага определен счетоводен модел. Няма ограничения за ползване от всякакъв тип икономически субекти и успешно автоматизира счетоводната отчетност в малки и големи български или чужди фирми, бюджетни организации (бюджетно счетоводство), дружества с нестопанска цел. Конфигурацията на системата е поверена изцяло на потребителя, който сам създава своя индивидуален сметкоплан и настройва основните функции, според нуждите и желанията си. Работи с Генератор на счетоводни статии за автоматично осчетоводяване документи от ПАСОСС-АрхивБокс/е-Фактуриране/е-Ваучер, заплати, осигуровки и ДДФЛ от ПАСОСС-Работни заплати, както и на данни от външни програми за търговия, строителство, управление на проекти и други.

Работи локално и в мрежа, във варианти за една, две и 99 фирми.

Модули: ДДС, Амортизации, Рецепти, Валутни касови операции.

изтегли ДЕМО