ПАСОСС, Генератор на счетоводни статии

ПАСОСС - Генератор на счетоводни статии

Трансфер и автоматично осчетоводяване на данни от външни програми

Програма (desktop) за автоматично осчетоводяване на специфични операции (покупки, продажби с или без изписване, банкови извлечения, туристически услуги, протоколи за самолетен билет и други) по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, склад, фактури, банков софтуер и други. Едновременно с осчетоводяването се завежда и отчетността по ДДС. Позволява оптимизация на работата на счетоводителите, без дублиране на действията. Автоматизира напълно най-трудоемката част от компютърното счетоводство – въвеждане на първичната информация в счетоводните статии. Освен намаляване обема на работата и избягване на дублирани действия, с тази автоматична функция се ограничават значително възможностите за грешки.

научи повече