Автоматично осетоводяване на заплати, данъци, осигуровки
Осчетоводяването на работни заплати и съпътстващите ги осигурителни вноски и данъците са рутинна операция, която е автоматизирана с функция в Генератор на статии (версия 210520). Тя свързва в обща работа три приложения от пакет ПАСОССРаботни заплати, Генератор на статии и Счетоводство. На този етап, процесът е регламентиран от специфични правила и ограничения, които в условията на реална работа ще бъдат оптимизирани, в съответствие с нуждите на потребителите.

Разработени са два варианта на осчетоводяване:

  • всички сметки за отчитане са синтетични;
  • разчетните сметки са аналитични.

Трансферният файл е във формат XML и се конфигурира в ПАСОСС-Работни заплати. След това той се ползва от приложението Генератор на статии, което е предварително инсталирано и подготвено за работа. Всеки потребител може да  изтегли, инсталира и лицензира за ползване Генератора по обичайния начин от своя Контролен панел.

Повече подробности относно настройките на приложенията и указания за работата с тях ще намерите тук.