Услуги и цени
Лесна и безплатна
20 фактури годишно
За потребители

e-ДОКУМЕНТИ


Общо описание и предимства
Системата за онлайн електронни фактури ПАСОСС – Електронни документи е WEB базирана платформа от пакет Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност на Складовото Стопанство (ПАСОСС) на ЗЕН Електроникс. Разработена е със съвременни средства и технологии в програмна среда ACCREDO АРЕС®. Осигурява възможност за издаване на фактури и други електронни документи от всеки компютър, свързан  в Интернет. Притежава характерният за всички продукти от пакет ПАСОСС изчистен интерфейс с опростена и ясна навигация, който осигурява лека и ефективна работа. Издадените онлайн електронни документи се осчетоводяват напълно автоматично в ПАСОСС-Счетоводство с помощта на Генератор на счетоводни статии.

  възможност за работа на повече служители едновременно, от всеки компютър, свързан с Интернет  персонализирани правата за достъп  доставка на издадена фактура по електронна поща  многофирмен режим на работа – една регистрация, няколко фирми; подписване КЕП  уникални фирмени бланки за електрони документи  автоматично електронна фактура оригинал проформа  кредитно/дебитно известие от електронна фактура  автоматизирано издаване на периодични фактури  безплатна програма за електронни фактури, ако издавате до 20 документа годишно  

Бързо, лесно, отвсякъде

Издавате фактури извън вашия офис, по всяко време, където и да се намирате – от всеки компютър, свързан с Интернет и без инсталация на допълнителен софтуер.

Богат набор документи

Генерирате лесно и удобно проформа-фактура, фактура, кредитно/дебитно известие, приемо-предавателен протокол и/или Сметка и други ...

Приходни и разходни документи

Единна база данни - генерирани електронни приходни документи, добавени (чрез трансфер, сканирани или ръчно въвеждане) разходни.

Трансфер на данни

Импорт на банкови извлечения. Автоматично разпознаване на партидите, закриване и осчетоводяване.

F.A.Q.

Аз само да попитам …?

В какъв формат са електронните фактури, създавани чрез ПАСОСС е-Фактуриране?

Електронните фактури (всички електронни документи), създавани чрез системата за електронно фактуриране ПАСОСС Електронни документи, представляват файлове във формат PDF. Portable Document Format е най-популярният преносим файлов формат за обмен на документи. Създаден е от Adobe Systems® през 1993 г. и … виж още 

Необходимо ли е изтегляне и инсталиране на някакъв софтуер за да работи ПАСОСС е-Фактуриране?

Не, за да създавате, обработвате и изпращате електронни фактури и другите електронни документи в ПАСОСС Електронни документи не е необходимо да изтегляте и инсталирате на компютъра си никакви модули или части от нея, нито друг допълнителен софтуер. ПАСОСС е-Фактуриране е 100% web базирана система за … виж още

Колко потребители могат да работят едновременно в системата?

Теоретично, в ПАСОСС е-Фактуриране, като онлайн система за електронни документи, могат да работят едновременно неограничен брой потребители, но практически максималният брой на потребителите в една регистрация се определя от избрания абонаментен план за ползване на програмата. Потребителите в системата имат различни права, … виж още

Необходимо ли е специално обучение за работа с онлайн платформата ПАСОСС - Електронни документи?

Не, не е нужно нищо повече от нормални компютърни умения. Интерфейсът на онлайн система за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране е изчистен, с опростена и ясна навигация до отделните секции. Информацията в профилите (акаунтите) е прегледно подредена. Разработени са улесняващи функции за… виж още

Как се управлява/контролира достъпът на потребителите в системата?

ПАСОСС – Електронни документи, като уеб-базирана онлайн система, осигурява възможност за работа на множество потребители, от множество работни места, от името на множество фирми. За да има ред и по-малко грешки в работата, всеки потребител получава права за достъп, съответстващи … виж още

Как се подписва издаден електронен документ?

Подписването на електронни документи е интересна тема. Самото понятие „електронен документ” интуитивно подсказва, че той най-вероятно изисква и електронен подпис. Да, в системата ПАСОСС е-Фактуриране е предвидена възможност за онлайн подписване от издателя на електронния документ с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като удобен … виж още

Мога ли с една регистрация да издавам фактури за няколко фирми ?

Да, системата за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране позволява многофирмена работа, т.е. всеки потребител в профила си може да превключва вътрешно и да работи (да издава фактури) от името на повече от една фирма. Преминаването от една фирма в друга става лесно … виж още

Мога ли да издам електронна фактура в лева и евро едновременно?

Да. В бизнес практиката при вътрешнообщностни сделки, когато получателят е лице извън страната и от Европейския съюз, системата за онлайн фактуриране ПАСОСС – Електронни документи дава възможност да бъде генериран двувалутен електронен документ в лева (BGN) и евро (EUR) … виж още

Мога ли да автоматизирам издаването на периодични електронни фактури с една и съща стойност?

Да, за случаите, в които периодично се налага издаването на фактури за регулярни плащания – на един и същи клиент, с една и съща стойност, например, месечен наем или абонамент, системата за онлайн фактуриране ПАСОСС – Електронни документи предоставя възможност за пълна автоматизация на процеса … виж още

e-tourist.com


Всички документи в туризма online

Платформата ПАСОСС-Електронни документи има отделно приложение за туризъм, локализирано на домейна e-tourist.eu. То осигурява възможност за създаване и обработка на основните и съпътстващите документи за едно пътуване: оферта, туристически договор, резервации, самолетни билети, всички прилежащи счетоводни документи, контрол на плащанията, трансфер на банкови извлечения. За тази стопанска сфера е особено важно да се работи едновременно от множество компютри, независимо от тяхната географска локация. Веднъж въведени, базовите данни се ползват многократно за автоматично генериране на туристически (и/или счетоводни) документи, които при обичайната работа на ръка се пропускат, заради своята трудоемкост. Осигурени са гъвкави и полезни справки.

Всяка туристическа фирма, в съответствие със своята дейност и организация на работа, да подбере, настрои и ползва желан брой модули, в последователност и по начин, оптимални за конкретните условия. Всеки регистриран оператор получава права, в съответствие със служебните си задължения.

Приложението е синхронизирано и обменя данни в реално време с Amadeus, Galileo и Sabre.

ПАСОСС

компютърно счетоводство

от 1992 година

ЗЕН Електроникс

Екип ПАСОСС

 

И сме най-красиви, и сме най-добри!

Ние се занимаваме само със софтуер. Създаваме и поддържаме пакет ПАСОСС от 1992 г.

Екип ПАСОСС е звено от опитни специалисти, чрез което фирмите „ЗЕН Електроникс“ ООД и „Компютърно счетоводство ПАСОСС“ ООД осигуряват надежден сервиз и развитие на програмите от пакет Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност и Складовото Стопанство.

Обадете ни се
070017353
Пишете ни
pasoss@zen-electronics.com
Информационен бюлетин
абонамент
За потребители
Вход